IJM Nederland:

'IJM is vanaf het begin partner geweest van The Justice Conference in Nederland. Omdat wij geloven dat het geen optie is om weg te kijken of zwijgzaam toe te zien hoe onze medemens uitgebuit, mishandeld en verkracht wordt. Kinderen, vrouwen en mannen die onrecht aangedaan wordt verdienen liefde, aandacht en onze strijd om gerechtigheid.' - Caroly Houmes, directeur www.ijmnl.org

 

Compassion Nederland:

'Nog te vaak verwarren we ‘goed doen’ met ‘recht doen’. Recht doen gaat volgens mij een stapje verder. Dat is iets waartoe je geroepen bent als christen, in navolging van Jezus. En dat kost vaak iets. Vaak daagt Jezus ons uit om een stapje verder te gaan dan we uit onszelf zouden doen. Niet alleen voor degenen die dat nodig hebben, maar ook voor onszelf om ervan te leren of meer van Hem te zien. En daar valt altijd nog meer over te ontdekken.' - Nienke Westerbeek, directeur www.compassion.nl

 

Leprazending:

'Met het thema ‘Werken aan herstel’ voelen we ons als Leprazending zeer verbonden. Wat mooi om hier samen met andere organisaties en interessante sprekers vorm aan te geven. Van harte aanbevolen!' - Henno Couprie, directeur www.leprazending.nl

 

EO

‘Als EO maken we onze missie concreet door content te maken die, vanuit het perspectief van een hoopvolle samenleving, aandacht vraagt voor recht doen en gerechtigheid. Zodat mensen zich gehoord en gezien voelen. En wat mooi dat er dan een event is waarin we samen met andere organisaties die hetzelfde verlangen hebben, kunnen optrekken om te zorgen dat dit gaat leven bij zoveel mogelijk mensen!’ www.eo.nl

 

World Vision:

'Ook in Nederland valt nog veel te leren over hoe we onrecht herkennen in de systemen waar we deel van zijn. World Vision gelooft dat het belangrijk is om samen te leren en geïnspireerd te raken. Daarom steunen we een initiatief als The Justice Conference van harte!' - Marco van der Graaf, directeur www.worldvision.nl
 

ZOA

‘The Justice Conference draagt bij aan de bewustwording van wat er is scheef gegroeid in Nederland en de wereld. Maar het gaat verder: het laat zien dat we verschil kunnen maken als we in actie komen. Onrecht is geen voldongen feit waar we ons maar bij neer moeten leggen. Door de verhalen van hoop en herstel wordt de deelnemer niet alleen bemoedigd, maar ook geprikkeld om zelf mee te bouwen aan een rechtvaardiger wereld.’ - Chris Lukkien, directeur www.zoa.nl

 

SeeYou:

'SeeYou vindt het belangrijk dat er ook in Nederland aandacht is voor inclusie van mensen met een handicap. Gelukkig zijn voorzieningen in Nederland goed, en zijn er veel hulpmiddelen beschikbaar. Maar ook in ons land worden mensen met een handicap vaak niet gezien, en doen ze niet volwaardig mee in de samenleving. Dat vinden wij onrechtvaardig. SeeYou zet zich er graag voor in dat Nederlandse kerken, scholen, bedrijven en overheid álle mensen ziet en hoort.' - Dicky Nieuwenhuis, directeur www.seeyoufoundation.nl

 

THDV

‘Hoe groot het lijden en de gebrokenheid ook is op deze wereld, ze hebben niet het laatste woord. De liefde overwint. Geïnspireerd door Jezus leggen wij ons niet neer bij gebrokenheid en onrecht. Bij THDV zetten we ons daarom iedere dag in om de kostbare mens te zien achter alle labels en problemen. Het is goed om elkaar hierin te bemoedigen en inspireren. Daarom zijn we dankbaar dat we hier bij The Justice Conference een steentje aan bij mogen dragen.’ – Gert Hutten, directeur THDV

 

Present Nederland:

'Het is niet altijd eerlijk verdeeld in de wereld. In onze samenleving hebben we te maken met armoede, eenzaamheid en ziekte. Het wordt je aangedaan, het overkomt je of het is een sluipend proces waardoor je in een kwetsbare situatie belandt. Het betekent veel als er op dat moment  mensen zijn die jou willen helpen en tegen je zeggen ‘Je mag er zijn’. We zijn er voor elkaar. Alleen samen maken we de wereld rechtvaardiger en daarmee mooier.' - Pieter Cnossen, directeur www.stichtingpresent.nl

 

New Wine:

'Wij vinden het van groot belang dat er ook in ons land aandacht is voor rechtvaardigheid. Niet alleen omdat er ook in ons land onrecht is. Er zijn  ook onlosmakelijke verbanden tussen onrecht elders en ons handelen hier. Onze naasten zijn niet alleen onze naaste buren hier, maar ook de verre naaste. De heelheid van onze hele schepping doet er toe.' -  Edward de Kam, directeur www.new-wine.nl

 

A Rocha

'Het is goed dat er in Nederland een evenement is waarin recht doen centraal staat. Het lijkt soms alsof het onrecht in de wereld zo groot is, dat we er zelf maar weinig aan kunnen doen. The Justice Conference laat zien dat dit wel kan. Het biedt verhalen van hoop en daagt mensen uit om recht te doen. Dicht bij huis of verder weg. En dat geldt zeker ook voor recht doen aan de schepping. Iemand als Katharine Hayhoe draagt uit dat iedereen íets kan doen tegen klimaatverandering. Zij prikkelt, daagt uit en brengt hoop. Dat is waar de Justice Conference voor staat, en wat we in deze tijd heel hard nodig hebben.' - Martine van Wolfswinkel, waarnemend directeur www.arocha.nl 

 

Micha Nederland

'Overal is onrecht en overal is daardoor ook de kans om recht te doen. Het mooie van The Justice Conference is dat het rechtbrengers een gezicht geeft en het verhaal van recht doen dichtbij brengt. The Justice Conference laat je ontdekken dat jij zelf aan de slag kunt gaan met gerechtigheid. Waar je ook bent. Het geeft hoop en kracht, hoop op herstel!' - Harmen Niemeijer, coordinator www.michanederland.nl 

 

Stichting Gave

'Niets is zo weinig waard als een vluchteling. Niemand lijkt ze te willen hebben. Gave gaat in Nederland voorop om asielzoekers te zien en lief te hebben als een uniek medemens, geschapen door en voor God. Daarom zijn we ook blij met The Justice Conference waar we schouder aan schouder staan voor de waarde van elk mens. Omdat elk mens kostbaar is.' - Jan Pieter Mostert, directeur www.gave.nl