Tijdens the Justice Conference 2021 staat het brengen van ‘herstel’ centraal. Je ontdekt wat herstel en gerechtigheid met elkaar te maken hebben en ziet hoe je zelf herstel kunt brengen. Sprekers en artiesten delen hun verrassende ontdekkingen op dit gebied. We staan stil bij de rauwheid en het verdriet van onrecht in de wereld, maar vieren ook de schoonheid van genezen verbindingen.  

Bekijk het programma

Om ons heen zien we elke dag de gevolgen van beschadigde relaties, tussen mensen en God, tussen mensen en de natuur en tussen mensen onderling. Als gevolg hiervan lijden miljoenen mensen onder armoede en onrecht. Tijdens The Justice Conference bespreken we hoe we als individu en als gemeenschap verbindingen kunnen herstellen. We gaan in op drie niveaus van herstel:

> God herstelt jou en de relatie met Hem -  Aan de hand van haar bekende boek, The Very Good Gospel, vertelt Lisa Sharon Harper over het evangelie, ras en hoe God ons samenleven heeft bedoeld. Vanuit Genesis 1 werpt ze licht op vier eenvoudige woorden die alles veranderen.

> God herstelt zijn schepping - Zorg voor de schepping is een vorm van gerechtigheid. Als we goed zorgen voor ons kwetsbare ecosysteem, treedt er herstel op van onze natuurlijke hulpbronnen. Klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe is realistisch en hoopvol. Ze bespreekt wat er mogelijk is en wat onze kan rol kan zijn.

> God herstelt relaties tussen mensen - We leven in een gepolariseerde samenleving. Er zijn groepen waar weinig of geen verbinding tussen is en de weerstand tegen elkaar neemt toe. Gebrokenheid zie je ook terug in gezinnen, uitsluiting van minderheden, uitbuiting en mensenhandel. Evert Jan Ouweneel ontleedt de tijd waarin we leven en bespreekt hoe je als mens en community een verbindende rol kunt spelen.

Dit zijn de sprekers

 

Haal meer uit The Justice Conference

Download de verwerkingsvragen hieronder. Deze vragen helpen je om verder na te denken over de lessen uit de toespraken van The Justice Conference.

Verwerkingsvragen The Justice Conference 2021
(222 kB)
Downloaden

Terugkijken

De opnames van The Justice Conference blijven beschikbaar voor wie een kaartje heeft gekocht. Je kunt er dus voor kiezen om het programma op een later tijdstip of in delen terug te kijken.

Vertaling

Alle sprekers tijdens The Justice Conference worden ondertiteld in het Nederlands en/of Engels. De presentatie is alleen in het Nederlands.
 

Tearfund en The Justice Conference

Als Tearfund zijn we actief betrokken bij de wereldwijde christelijke beweging die zich niet wil neerleggen bij armoede en onrecht. Deze beweging laat zich leiden door de oproep uit de Bijbel om niets anders dan recht te doen (Micha 6 vers 8).

Daarmee past The Justice Conference naadloos binnen onze missie om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen en in staat te stellen armoede en onrecht te bestrijden. Recht doen is voor ons een opdracht van God. Dat begint dichtbij, bij ons dagelijks leven, en werkt wereldwijd door.

Reserveer je ticket(s)